hei—

 
 

Hamar er i sterk vekst. Nå ønsker vi at flere skal være med på samtalen om hvordan vi gjør Hamar til en enda bedre by — for alle.

Bylaben er en møteplass og arena for gode diskusjoner, arrangementer og opplevelser rundt utviklingen av byen vår. Her får du innblikk i by- og sentrumsutvikling, samt større utviklings- og utbyggingsprosjekter.

Vi holder åpent i ukedagene, så stikk gjerne innom!

m — 09 - 15
t —   09 - 15
o —  09 - 15
t —  09 - 18
f —   09 - 15
helg — åpent kun ved arrangementer

 
639A7432.jpg
 
 

en arena for å skape god by sammen —

 
 
639A7384.jpg
 
639A7363.jpg

I en tid hvor det skjer mye og byen står overfor mange spennende endringer, er det viktigere enn noen gang å sørge for at Hamars innbyggere kan få informasjon og være med å påvirke og bidra til at byen utvikler seg i riktig retning.

Bylaben en lagt til et hjørnelokale i Torggata 63, i den historiske Triangelgården midt i sentrum. 

Bylaben skal bidra til en utvikling mot en mer bærekraftig, innovasjonsdrevet og inkluderende by — på innbyggernes premisser.

 
 
Screen Shot 2018-05-29 at 19.53.50.png
hamar_magisspun.png
 
 

hva skjer?

Bylaben skal gi rom for samhandling, formidling av planer og synliggjøring av prosjekter og prosesser. Det skal være en nøytral arena for å fremme samarbeid på tvers av fag og ulike grupper. Her vil vi belyse aktuelle saker, invitere til dialog og møter gjennom en rekke arrangementer.

Alle arrangementer legges ut på vår Facebook-side — følg med, spre ordet og bidra til å gjøre Hamar et (enda) bedre sted å være!