DIALOGKONFERANSE FOR EIENDOMSUTVIKLERE
Oct
22
3:00 PM15:00

DIALOGKONFERANSE FOR EIENDOMSUTVIKLERE

200 m2 tomt, 200 boliger

Hamar kommune inviterer til Dialogkonferanse om salg av Ankerhagen.

Tid: Tirsdag 22. oktober kl. 15.00 - 17.00

Sted: Bylab Hamar, Torggata 63, Hamar

Agenda:
- Presentasjon av prosjektet
- Informasjon om konkurransemodell

Tomten på 20 000 m2 sentralt i Hamar omreguleres for utvikling av ca. 200 nye boliger.

En arkitektkonkurranse våren 2019 ble vunnet av det danske arkitektfirmaet Urban Power med prosjektet «Hamar hills».

Hamar kommune ønsker at kvaliteter og egenskaper ved prosjektet skal ligge til grunn for realisering av boligområdet.

Påmelding innen torsdag 17. oktober til kjetil.kjaernes@hamar.kommune.no

Spørsmål rettes til Kjetil Kjærnes på 905 13 361

View Event →
Informasjonsmøte for velforeninger
Oct
4
10:00 AM10:00

Informasjonsmøte for velforeninger

Onsdag 23. oktober, inviterer Hamar kommune alle velforeninger i Hamar til informasjonsmøte. 

Tema er samarbeid mellom kommune og vel rundt lekeplasser, skøytebaner og andre tilbud i velets nærmiljø.

Tid: 23. oktober kl 19
Sted: Bylab Hamar, Torggata 63

Representanter fra områder som ikke har egen velforening, er også velkomne!

View Event →
Åpent møte om Hamar sentrum
Sep
16
7:00 PM19:00

Åpent møte om Hamar sentrum

 Mandag 16. september holdes et nytt åpent møte om Hamar sentrum. Ewa Westermark fra Gehl Arkitekter i København deler sine refleksjoner om hva Hamar trenger for å oppnå visjonen å bli Innlandets urbane hjerte.

 Gehl arkitekter har markert seg verden over med sitt arbeid om urbanisering. De danske arkitektenes hovedperspektiv er at byer skal bygges for mennesker og at fokus må ligger på livet mellom bygningene.  

 Hamars herlighetsverdier
Det var Gehls arkitekter som innførte begrepet «Hamars herlighetsverdier» da de utarbeidet byromsplanen for Hamar i 2013. Denne planen er fortsatt et viktig grunnlag for dagens satsing på sentrum.

 Ewa Westermark, som har tittelen «urban planner», er én av arkitektene bak byromsplanen. I mandagens møte skal hun snakke om de gjeldende europeiske trendene innen urbanisering og hvilke grep som er gjort i byer som virkelig lykkes med sin byutvikling. Westermark presenterer også sine tanker om hva Hamar bør gjøre for å oppnå sine mål med sentrumsarbeidet.

 I det åpne møtet får vi også refleksjoner fra tre av Hamars engasjerte innbyggere; de næringsdrivende Bobby Vold og Linn Byberg samt Nora Serholt Jensen fra Ungdomsrådet i Hamar. De forteller om sitt engasjement for byen og hva de mener Hamar sentrum trenger.

View Event →
Infomøte: Sirkula søker ombruksgründere
Jun
4
7:00 PM19:00

Infomøte: Sirkula søker ombruksgründere

Våren 2020 står Norges første kretsløpspark klar på Gålåsholmen. Dette er en stor satsing for miljøet og en viktig investering for fremtiden. Med denne kretsløpsparken ønsker Sirkula IKS å bidra til at vårt lokalsamfunn går fra en lineær «bruk og kast» modell til en sirkulær modell hvor varer og materialer kan gå i et kretsløp.

View Event →
Infomøte: Sirkula søker ombruksgründere
Jun
4
3:00 PM15:00

Infomøte: Sirkula søker ombruksgründere

Våren 2020 står Norges første kretsløpspark klar på Gålåsholmen. Dette er en stor satsing for miljøet og en viktig investering for fremtiden. Med denne kretsløpsparken ønsker Sirkula IKS å bidra til at vårt lokalsamfunn går fra en lineær «bruk og kast» modell til en sirkulær modell hvor varer og materialer kan gå i et kretsløp.

View Event →
Oppstartsmøte for Innlandet Bolig- og byplanforening
Jun
3
6:00 PM18:00

Oppstartsmøte for Innlandet Bolig- og byplanforening

Er du engasjert i bolig- og byutvikling, og vil delta i (gjen)oppstarten av lokalforeningen Norsk-bolig og byplanforening (BOBY) Innlandet? Vil du være med og skape en faglig arena og møteplass på tvers av fagfeltene, sammen med andre planleggere, landskapsarkitekter, arkitekter, politikere, boligutviklere og andre som jobber med samfunnsutvikling i innlandet?

View Event →