Åpent møte om Hamar sentrum
Sep
16
7:00 PM19:00

Åpent møte om Hamar sentrum

 Mandag 16. september holdes et nytt åpent møte om Hamar sentrum. Ewa Westermark fra Gehl Arkitekter i København deler sine refleksjoner om hva Hamar trenger for å oppnå visjonen å bli Innlandets urbane hjerte.

 Gehl arkitekter har markert seg verden over med sitt arbeid om urbanisering. De danske arkitektenes hovedperspektiv er at byer skal bygges for mennesker og at fokus må ligger på livet mellom bygningene.  

 Hamars herlighetsverdier
Det var Gehls arkitekter som innførte begrepet «Hamars herlighetsverdier» da de utarbeidet byromsplanen for Hamar i 2013. Denne planen er fortsatt et viktig grunnlag for dagens satsing på sentrum.

 Ewa Westermark, som har tittelen «urban planner», er én av arkitektene bak byromsplanen. I mandagens møte skal hun snakke om de gjeldende europeiske trendene innen urbanisering og hvilke grep som er gjort i byer som virkelig lykkes med sin byutvikling. Westermark presenterer også sine tanker om hva Hamar bør gjøre for å oppnå sine mål med sentrumsarbeidet.

 I det åpne møtet får vi også refleksjoner fra tre av Hamars engasjerte innbyggere; de næringsdrivende Bobby Vold og Linn Byberg samt Nora Serholt Jensen fra Ungdomsrådet i Hamar. De forteller om sitt engasjement for byen og hva de mener Hamar sentrum trenger.

View Event →
Infomøte: Sirkula søker ombruksgründere
Jun
4
7:00 PM19:00

Infomøte: Sirkula søker ombruksgründere

Våren 2020 står Norges første kretsløpspark klar på Gålåsholmen. Dette er en stor satsing for miljøet og en viktig investering for fremtiden. Med denne kretsløpsparken ønsker Sirkula IKS å bidra til at vårt lokalsamfunn går fra en lineær «bruk og kast» modell til en sirkulær modell hvor varer og materialer kan gå i et kretsløp.

View Event →
Infomøte: Sirkula søker ombruksgründere
Jun
4
3:00 PM15:00

Infomøte: Sirkula søker ombruksgründere

Våren 2020 står Norges første kretsløpspark klar på Gålåsholmen. Dette er en stor satsing for miljøet og en viktig investering for fremtiden. Med denne kretsløpsparken ønsker Sirkula IKS å bidra til at vårt lokalsamfunn går fra en lineær «bruk og kast» modell til en sirkulær modell hvor varer og materialer kan gå i et kretsløp.

View Event →
Oppstartsmøte for Innlandet Bolig- og byplanforening
Jun
3
6:00 PM18:00

Oppstartsmøte for Innlandet Bolig- og byplanforening

Er du engasjert i bolig- og byutvikling, og vil delta i (gjen)oppstarten av lokalforeningen Norsk-bolig og byplanforening (BOBY) Innlandet? Vil du være med og skape en faglig arena og møteplass på tvers av fagfeltene, sammen med andre planleggere, landskapsarkitekter, arkitekter, politikere, boligutviklere og andre som jobber med samfunnsutvikling i innlandet?

View Event →