Arrangement 2
May
15
to May 16

Arrangement 2

Arne-Willy Hortman gir en innledning om temaet bil i sentrum. Hortman er rådgiver ved plan- og byggesaksavdelingen i Hamar kommune, og gir oss et overblikk over de ulike problemstillingene rundt bilens rolle i sentrum. Etter innledningen diskuterer deltakerne temaet sammen med komitéen.

View Event →
Hamar – en by for syklende og gående? Åpent møte om Sentrumsplan
Apr
25
6:00 PM18:00

Hamar – en by for syklende og gående? Åpent møte om Sentrumsplan

Velkommen til nytt møte i arbeidet med ny sentrumsplan for Hamar! I møtet stiller vi spørsmålene:

  • Hvordan skaper vi en by hvor det er lett å la bilen stå?

  • Hvordan må vi legge til rette for gående og syklende?

  • Hva må til for at barn og unge opplever det trygt å ferdes i byen?

  • Hva slags rolle skal bilen spille i sentrum?

View Event →