Back to All Events

Hamar – en by for syklende og gående? Åpent møte om Sentrumsplan

Velkommen til nytt møte i arbeidet med ny sentrumsplan for Hamar!

I møtet stiller vi spørsmålene:

  • Hvordan skaper vi en by hvor det er lett å la bilen stå?

  • Hvordan må vi legge til rette for gående og syklende?

  • Hva må til for at barn og unge opplever det trygt å ferdes i byen?

  • Hva slags rolle skal bilen spille i sentrum?

PROGRAM

1. Til fots i byen (innledning og workshop)
Helge Hilnhütter innleder møtet med et foredrag med temaet å gå og ferdes til fots i byen. Hilnhütter er førsteamenuensis ved institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet) i Trondheim, og jobber med forskning på urban mobilitet og planlegging. Han gir oss et innblikk i hvordan omgivelsene våre i byen påvirker hvordan vi bruker den, hva som gjør at det er attraktivt å ferdes til fots i en by, og hvordan vi kan planlegge for bedre byer å gå i. Etter innledningen diskuterer deltakerne temaet sammen med Komité for plan, miljø og næring, som utarbeider sentrumsplanen.

2. Bilens rolle i sentrum (innledning og workshop)
Arne-Willy Hortman gir en innledning om temaet bil i sentrum. Hortman er rådgiver ved plan- og byggesaksavdelingen i Hamar kommune, og gir oss et overblikk over de ulike problemstillingene rundt bilens rolle i sentrum. Etter innledningen diskuterer deltakerne temaet sammen med komitéen.


Illustrasjonsfoto: Bård Bratlie

Later Event: May 15
Arrangement 2