Back to All Events

Jernbanesaken: Orientering om øst og vest

Øst eller vest?
Tirsdag 25. juni kommer prosjektsjef Lars Eide til Bylab Hamar for å orientere om alternativene for nytt dobbeltspor gjennom Hamar. Arrangementet er fra 18.00 til 20.00 i Bylaben.

Vedtak våren 2020
Til høsten sendes planprogrammet Bane NOR jobber med ut på høring. Deretter blir det en høringsperiode der alle kan uttale seg, nærmere jul. Valget mellom øst eller vest avgjøres etter planen våren 2020.