Nå blir det byliv

Tekst om Hamar kommune

Som en del av satsningen på byutvikling ønsker Hamar kommune å legge til rette for at flere skal få muligheten til å engasjere seg i utviklingen i byen. Hamars visjon er å være Innlandets urbane hjerte. For å få til utviklingen vi ønsker er det også essensielt med gode samarbeid på tvers av offentlige og private aktører, og god dialog med innbyggerne. Bylaben er et initiativ for å sørge for at vi skal kunne skape en enda bedre by - sammen.

Tekst om sentrumsforeningen

Hamar Sentrum AS jobber for å skape et levende sentrum med arrangementer og aktiviteter i Innlandets handelshovedstad. Foreningen jobber for å skape et godt tilbud for varehandel, service og opplevelser, og er et samarbeid mellom næringsdrivende i Hamar sentrum. Sentrumsforeningen samarbeider også med Hamar kommune og Hamar Gårdeierforening.

Tekst om gårdeierforeningen

Gårdeiere og eiendomsaktører i Hamar samarbeider gjennom Hamar Gårdeierforening AS. Siden høsten 2017 har gårdeierforeningen og Hamar kommune også hatt ett tett samarbeid, med mål om å sørge for et helhetlig blikk på eiendomsutvikling i Hamar. I samarbeidet brukes Bylaben som møteplass.