DIALOGKONFERANSE FOR EIENDOMSUTVIKLERE

Billboard web Ankerhagen.jpg

Hamar kommune selger sentrumsnær utviklingstomt på 20.000 m2 .

Ankerhagen, et av Hamars mest attraktive og spennende boområder, skal utvikles. Tomten omreguleres for utvikling av ca. 200 nye boliger.

Velkommen til dialogkonferanse!

Tid: 22. oktober kl 15-17
Sted: Bylab Hamar, Torggata 63

Program:

  • Presentasjon av prosjektet

  • Informasjon om konkurransemodell


Påmelding
innen torsdag 17. oktober til Kjetil Kjærnes: kjetil.kjaernes@hamar.kommune.no. For spørsmål, ta kontakt på mob. 905 13 361.


Om Ankerhagen
Hamar kommune skal selge tomten Ankerhagen, hvor det tidligere lå en videregående skole. Området er 20.000 m2 og ligger i gangavstand til Hamar sentrum.

Kommunen ønsker at området skal utvikles som et moderne  og miljøvennlig boligprosjekt tilpasset landskapet og småhusbebyggelsen  i området.

En arkitektkonkurranse våren 2019 ble vunnet av det danske arkitektfirmaet Urban Power med prosjektet «Hamar hills». Utbyggere kan nå realisere grunntankene bak “Hamar Hills”. I den forbindelse inviterer Hamar kommune til dialogkonferanse for eiendomsutviklere.

Velkommen!

Bylab HamarBylab Hamar