Åpent møte om sentrum

 

Mandag 16. september holdes et nytt åpent møte om Hamar sentrum. Ewa Westermark fra Gehl Arkitekter i København deler sine refleksjoner om hva Hamar trenger for å oppnå visjonen å bli Innlandets urbane hjerte.

 Gehl arkitekter har markert seg verden over med sitt arbeid om urbanisering. De danske arkitektenes hovedperspektiv er at byer skal bygges for mennesker og at fokus må ligger på livet mellom bygningene.  

Hamars herlighetsverdier
Det var Gehls arkitekter som innførte begrepet «Hamars herlighetsverdier» da de utarbeidet byromsplanen for Hamar i 2013. Denne planen er fortsatt et viktig grunnlag for dagens satsing på sentrum.

I mandagens får vi høre Ewa Westermark snakke om de gjeldende europeiske trendene innen urbanisering og hvilke grep som er gjort i byer som virkelig lykkes med sin byutvikling. Westermark presenterer også sine tanker om hva Hamar bør gjøre for å oppnå sine mål med sentrumsarbeidet.

Innlegg og diskusjon
I møtet får vi også refleksjoner fra tre av Hamars engasjerte innbyggere; de næringsdrivende Bobby Vold og Linn Byberg samt Nora Serholt Jensen fra Ungdomsrådet i Hamar. De forteller om sitt engasjement for byen og hva de mener Hamar sentrum trenger.

Det blir mulighet for åpen diskusjon og spørsmål fra salen.

 
Ewa_Westermark_Colour_Highres.jpg

Ewa Westermark, som har tittelen «urban planner», er én av arkitektene bak Hamars byromsplan. Hør henne om urbanisering og sentrumsutvikling i Hamar mandag 16. september!

 
Bylab Hamar