En bylab med urbane kvaliteter – sentralt i byen

Lokalet

 
 
35922533_180497485961269_3605648748916506624_o.jpg

Bylaben ligger i et hjørnelokale i den historiske Triangelgården, i hjertet av byen og gågata. Lokalet er åpent for publikum i åpningstidene, og legger samtidig opp til flerbruk gjennom forskjellige soner. Lokalets åpenhet med store vindusflater, nordiske materialer, norsk håndverk og design og kombinasjon mellom gammelt og nytt gjør lokalet inkluderende, helhetlig og imøtekommende.

 
 

Første etasje

 

Første etasje har flere funksjoner, og er utformet med tanke på at det skal være fleksibelt og enkelt gjøres om for forskjellig bruk. Første etasje brukes blant annet til:

 • Workshops

 • Foredrag for opptil 60 mennesker

 • Høringer og innspillsmøter

 • Fleksible arbeidsstasjoner & co-working

 • Informasjon og henvendelser

36064002_180508412626843_7913810150090080256_o.jpg
 
bylab_hamar-10.jpg
35852470_180497355961282_5824454263056629760_o.jpg
 

UNDERETASJE

 
bylab_hamar-65.jpg
35974540_180496899294661_1973218850363146240_o.jpg
 
bylab_hamar-62.jpg

Underetasjen er et rom for kunnskapsformidling, mer skjermede møtefasiliteter og arbeidsstasjoner, samt plass til både tredimensjonale og todimensjonale planer over byen ved hjelp av plansjer, AR og VR. Det er en etasje for fordypning, informasjon, inspirasjon og samtaler. Underetasjen legger til rette for:

 • Workshops

 • Møter

 • Plansjer og utstilling av by-og utviklingsprosjekter

 • Byutviklingsbibliotek

 • VR- og AR-scene

 • Fysiske modeller

 • Arbeidsstasjon

 
 

 

Vil du bruke Bylab?

Bylaben skal være et inkluderende samlingspunkt, og eksterne aktører er velkomne til å låne lokalet til byutviklingsrelaterte arrangementer og aktiviteter. Ta kontakt dersom du ønsker å bruke Bylaben til et arrangement, og les mer om vilkårene som gjelder her: