en bylab med urbane kvaliteter — sentralt i byen

 

Bylaben ligger i gågata i Hamar sentrum. Lokalet fungerer som delt arbeidsplass, utstillingsrom, arrangementslokale, og møtested for alt som skjer innen byutvikling. Her møtes både offentlige planleggere, private eiendoms- og næringsaktører, eksterne fagfolk, og byens innbyggere for å ta del i utviklingen av Hamar. Lokalet er åpent på dagtid, og for arrangementer på kveldstid. Bylaben er et initiativ fra Hamar kommune.

 
 
bylab_hamar-39.jpg
 
 
 

Hvem er vi?

Bylab-teamet

Selv om det er mange som bruker Bylaben, finner du til daglig Bylab-teamet i lokalet. Guro Vestvik jobber som byutvikler i Hamar kommune, og jobber med en rekke prosjekter i Hamar. Helge Prestrud jobber med koordinering av prosjekter, utstillinger, arrangementer, møter og daglig drift i Bylaben. Anne Dobloug er sentrumskoordinator, og jobber på tvers av Hamar kommune, Sentrumsforeningen (Hamar Sentrum) og Gårdeierforeningen.

Hamar kommune

Hamars visjon er å være Innlandets urbane hjerte. Som en del av satsningen på byutvikling ønsker Hamar kommune å legge til rette for at flere skal få muligheten til å engasjere seg i utviklingen i byen. For å få til utviklingen vi ønsker er det også essensielt med gode samarbeid mellom offentlige og private aktører, og god dialog med innbyggerne. Bylaben er et initiativ for å sørge for at vi skal kunne skape en enda bedre by - sammen.

SAMARBEIDSPARTNERE

Hamar Sentrumsforening

Hamar Sentrum AS jobber for å skape et levende sentrum med arrangementer og aktiviteter i Innlandets handelshovedstad. Foreningen jobber for å skape et godt tilbud for varehandel, service og opplevelser, og er et samarbeid mellom næringsdrivende i Hamar sentrum. Sentrumsforeningen samarbeider også med Hamar kommune og Hamar Gårdeierforening.

Hamar Gårdeierforening

Gårdeiere og eiendomsaktører i Hamar samarbeider gjennom Hamar Gårdeierforening AS. Siden høsten 2017 har gårdeierforeningen og Hamar kommune også hatt ett tett samarbeid, med mål om å sørge for et helhetlig blikk på eiendomsutvikling i Hamar. I samarbeidet brukes Bylaben som møteplass.