Ankerhagen

Eier av prosjektet: Hamar kommune
Arkitekter: Urban Power, Arkitema architects, Pir II, Kjersti Nerseth Arkitektkontor, Viktor Becker, Anna Lindgaard Jensen, ASAS Arkitektur, Sanden+Hodnekvam arkitekter, L2 arkitekter
År: 2018 -
Status: Reguleringsplan under utarbeiding etter åpen arkitektkonkurranse
Typologi: Bolig (leiligheter)
Størrelse: 20 000 m2 (tomt)
Bilder: Hamar kommune, Urban Power, Arkitema architects, Pir II arkitekter (…)
Prosjektets hjemmeside: Fra Hamar kommune, fra arkitektur.no

Mange flytter til Hamar, og det bygges mange nye boliger. Sentrumsnære boliger er attraktivt, og i Hamar dukket det opp en sjelden mulighet da den gamle yrkesskolen ble flyttet. Hele 20.000 m2 ble frigjort, bare ca. en kilometer fra sentrum. Kommunen kjøpte tomten, hvor det skal bygges minimum 200 nye boenheter. Området, som ligger like ved grøntområdet Ankerskogen og svømmehallen med samme navn, har fått navnet Ankerhagen.

Med Ankerhagen ønsker Hamar kommune et boligområde for “det gode, grønne livet”, med enkel, miljøvennlig kommunikasjon, et mangfoldig fellesskap og mulighet for et innbydende hageliv midt i byen. Interessant arkitektur, innovative, klimanøytrale og miljøsmarte løsninger var trukket fram i premissene for konkurransen. Ankerhagen skal ha minimun 200 boenheter og være attraktivt for alle familietyper. Fellesløsninger og gode uterom er viktig, og utformingen må ta hensyn omgivelsene. Det antas at reguleringsplanen vil være ferdig i løpet av høsten og at en trinnvis utbygging kan starte etter det.

Vinnerforslaget til de danske arkitektene heter "HAMAR HILLS"
- “Forslaget viser et meget godt hovedgrep og en tydelig, bærende idé gjennom hele prosjektet. Bidraget består av en nytenkende og spennende arkitektur,” sa juryens leder da vinneren ble presentert. Av de til sammen 44 forslagene som kom inn i den åpne arkitektkonkurransen ble tre prosjekter premiert, og ytterligere tre prosjekter innkjøpt:

2. premie: "Alle oss fra Ankerhagen" - Arkitema Architects (Oslo)
3. premie: "Mere sammen" - PIR II (Oslo), Kjersti Nerseth Arkitektkontor, (Oslo)

Innkjøp: "Et sted at bo" - Viktor Becker, Anna Lindgaard Jensen (Stockholm)
Innkjøp: "Æille" - ASAS Arkitektur AS (Hamar), Sanden+Hodnekvam arkitekter AS (Nesodden)
Innkjøp: L2 arkitekter AS (Oslo)

Boligprosjekter