Kvartal 54

Eier av prosjektet: Vangsvegen 33 AS
Arkitekter: Studio NSW
År: 2017 -
Status: Detaljreguleringsplan vedtatt
Typologi: Bolig (leiligheter) og næring
Størrelse: Ca. 16 400 m2
Bilder: Studio NSW/Vangsvegen 33 AS
Prosjektets hjemmeside: Detaljreguleringsplan - planbeskrivelse

Etter at bebyggelsen på kvartal 54 ble revet for å gi plass til et nytt prosjekt av K54 Eiendom i mai 2015, stoppet prosjektet på grunn av manglende finansiering. I 2017 gikk Utstillingsplassen Eiendom, OBOS og BetonmastHæhre sammen gjennom Vangsvegen 33 AS for å utvikle tomta, og i 2018 ble planene vedtatt. Prosjektet legger til rette for 121 boenheter med bebyggelse fra fire til seks etasjer mot Vangsvegen og Østre torg og åtte etasjer mot Fougner Lundhs plass.

Boligprosjekter