Østre Torg

Eier av prosjektet: Hamar kommune
Arkitekter: Lala Tøyen
År: 2018 -
Status: Forprosjekt
Typologi: Byrom
Størrelse: Ca. 2000 m2
Bilder: Lala Tøyen, Hamar kommune
Prosjektets hjemmeside:

“Østre torg er et av de mest sentrale byrommene i Hamar. Som en del av satsningen på sentrum går Hamar kommune inn for å oppgradere torget, og skape fremtidens møteplass. Torget skal være et sted for dialog, og være en naturlig møteplass og arena for mindre, mer intime arrangementer og handelsopplevelser. Som knutepunktet mellom Hamars hovedforbindelser, mellom gågata, CC Hamar, jernbanen og Kulturhuset, vil Østre torg bli et nav for byen. For å gjøre torget til et godt byrom for både opphold, møter, handel og opplevelser, blir bynatur og inspirerende, grønne omgivelser en viktig del av prosjektet.“

Landskapsarkitektene i Lala Tøyen fikk i 2018 oppdraget med å tegne forslaget til det nye torget, og i løpet av våren 2019 blir forprosjektet presentert for politisk behandling. Byggingen er forventet igangsatt høsten 2019, med ferdigstilling i løpet av 2020. I løpet av planleggingen og frem til byggingen vil midlertidige aktiviteter og tiltak settes i gang på torget for å skape aktivitet, og for å legge tilrette for at innbyggerne kan være med på diskusjonen om hva torget skal være i fremtiden.“