Parkgata 32-34 (Fougner Lundhs plass)

Eier av prosjektet: Hamar kommune
Arkitekter: Norconsult, Nordbolig
År: 2017-
Status: Reguleringsplan på høring til 16. mai 2019
Typologi: Bolig (leiligheter) og næring
Størrelse:
Bilder:
Nordbolig
Prosjektets hjemmeside: Detaljregulering - planbeskrivelse, Nordbolig - nyheter

Fougner Lundhs plass ligger mellom Hamar Tinghus, Statens hus og Hamar rådhus, og er et av de sentrale torgene i byen. Hamar kommune ønsker å vitalisere plassen gjennom å etablere funksjoner som bidrar til at det får økt bruk. Et av tiltakene som er sett på er muligheten for å etablere bebyggelse langs Parkgata med både boliger og næring som henvender seg mot plassen. Fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for tomta blir viktig for å få til en byutvikling som reflekterer prinsippene i det grønne skiftet. I 2017 ble det gjennomført en konkurranse for å skape et et signalbygg som gjenspeiler disse prinsippene. Konkurransen ble vunnet av Nordbolig, og det ble inngått en opsjonsavtale.

Boligprosjekter