Vestbyen kvartal

Eier av prosjektet: Utstillingsplassen Eiendom
Arkitekter: Studio NSW
År: 2016-
Status: Delvis ferdigstilt
Typologi: Bolig (leiligheter) og næring
Størrelse: 8300 m2
Bilder: Studio NSW
Prosjektets hjemmeside: vestbyenkvartal.no

På kvartal 13 bygger Ustillingsplassen Eiendom nok et boligprosjekt, og det siste i rekken blant deres prosjekter i Vestbyen. Prosjektet bygges der Hamar Katedralskole lå inntil 1973, og hvor det i senere tid har vært lagerlokaler for den gamle Nestlé-fabrikken. Byggingen er inne i siste byggetrinn, og ferdigstilles i løpet av 2019.

Boligprosjekter